จำลอง ธัมเมกขสถูป ครั้งแรก พระสงฆ์ 980 รูป
 
จำลอง"ธัมเมกขสถูป"ครั้งแรก พระสงฆ์ 980 รูปเจริญพระพุทธมนต์ตลอดงาน"สัปดาห์แห่งอาสาฬหบูชา"
โดย ผู้จัดการออนไลน์  
       คณะสงฆ์กรุงเทพมหานครจัด “สัปดาห์แห่งอาสาฬหบูชา” ระหว่างวันที่ 25-29 กรกฎาคม ที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวงอย่างยิ่งใหญ่ จำลองสังเวชนียสถาน “ธัมเมกขสถูป” ครั้งแรก พระสงฆ์ 980 รูปเจริญพระพุทธมนต์ธัมมจักกัปปวัตนสูตรตลอดงาน ตักบาตรพระสงฆ์ 108 รูปพร้อมหล่อเทียนพรรษา

       พระมหาธีรโชติ ธีรปัญโญ และพระมหาสายเพชร วชิเวที ในนามคณะสงฆ์กรุงเทพมหานครและคุณหญิงวิจันทรา บุนนาค ประธานฝ่ายฆราวาส ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงานสัปดาห์แห่งอาสาฬหบูชา ระหว่างวันที่ 25-29 กรกฎาคม ที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวง โดยพระมหาธีรโชติ กล่าวว่า การจัดงานดังกล่าวเพื่อเผยแผ่กิจกรรมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันอาสาฬหบูชา ซึ่งตรงกับวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำเดือน 8 ซีงปีนี้มีเดือนแปดสองหน วันอาสาฬหบูชาจึงตรงกับวันที่ 29 กรกฎาคมนี้ ทั้งนี้ วันอาสาฬหบูชา เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนา “ธัมมจักกัปปวัตนสูตร”เป็นครั้งแรกปรากฏแก่ ปัญจวัคคีย์ทั้งห้า ประกอบด้วย พระโกณฑัญญะ พระวัปปะ พระภัททิยะ พระมหานามะ และพระอัสสชิ ณ มฤคทายวัน ตำบลอิสิปตนะ เมืองพาราณสี ในชมพูทวีปสมัยโบราณซึ่งปัจจุบันตั้งอยู่ในประเทศอินเดีย
       
       สำหรับวันอาสาฬหบูชา แปลว่า การบูชาในวันเพ็ญ เดือน 8 หรือการบูชาเพื่อระลึกถึงเหตุการณ์สำคัญในวันเพ็ญเดือน 8 คื เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาสิ่งที่พระพุทธองค์ได้ทรงค้นพบด้วยพระองค์เอง สิ่งนั้นคือ อริยสัจ มี 4 ประการ คือ 1. ทุกข์ คือ ความไม่สบายกาย ไม่สบายใจ ความเดือดร้อนใจ ทุกข์เพราะเกิด-ดับ ความไม่สมหวัง ความพลัดพรากจากคนรัก สิ่งของที่รัก และชอบใจ 2. สมุทัย คือ เหตุให้เกิดทุกข์ ซึ่งได้แก่ตัณหา 3 อย่าง ได้แก่ กามตัณหา คือ ความอยากในอารมณ์ที่น่ารักใคร่ น่าชอบใจ ภวตัณหา คือ ความอยากเป็นโน่นเป็นนี่ และวิภวตัณหา คือ ความอยากไม่เป็นโน่นเป็นนี่ 3. นิโรธ คือ ความดับทุกข์ กำจัดกิเลสตัณหาให้หมดสิ้นไป จิตสงบจากกิเลสและนิวรณ์ 4. มรรค คือ ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ 8 ประการ คือ สัมมาทิฐิ ปัญญาอันเห็นชอบ สัมมาสังกัปปะ ดำริชอบ สัมมาวาจา เจรจาชอบ สัมมากัมมันตะ ทำการงานชอบ สัมมาอาชีวะ เลี้ยงชีวิตชอบ สัมมาวายามะ ความเพียรชอบ สัมมาสติ ระลึกชอบ สัมมาสมาธิ ตั้งใจชอบ
       
       พระมหาธีรโชติ กล่าวด้วยว่า การจัดสัปดาห์แห่งอาสาฬหบูชาปีนี้ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 โดยกิจกรรมคือ การเวียนเทียนรอบพระมณฑปธัมเมกขสถูป โดย ธัมเมกขสถูป มาจากคำว่า ‘ธัมเมกขะ’ หมายถึง เห็นธรรม ส่วน ‘สถูป’ หมายถึง สิ่งก่อสร้างที่บรรจุของควรบูชา เป็นอนุสรณ์เตือนใจให้เกิดกุศลธรรม เป็นการจำลองสถานที่แสดงปฐมเทศนาครั้งแรก การตีระฆัง 80 ใบ รอบฐานมณฑป นอกจากนี้ยังมีการตักบาตรพระสงฆ์ 108 รูป การหล่อเทียนพรรษา นิทรรศการตามรอยพระศาสดา พิธีเจริญพระพุทธมนต์ธัมมจักกัปปวัตนสูตร โดยพระสงฆ์ 980 รูป การสาธยายพระไตรปิฎก เทศน์มหาชาติ ขอเชิญพุทธศาสนิกชน เยาวชน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย ถือเป็นมิติใหม่ที่มีการจำลองสังเวชนียสถานสำคัญให้ประชาชนร่วมบูชา หลังจบงานจะนำพระมณฑป “ธัมเมกขสถูป” ไปประดิษฐานที่วัดแก้วฟ้าจุฬามณี ในโอกาสหน้าจะได้นำกลับมาแสดงต่อไป


หน้าแรก กระฉ่อนพระเครื่อง
รวมรุ่นองค์พ่อจตุคามรามเทพ
รวมข้อมูลพระเครื่องรุ่นต่าง ๆ
รวมข้อมูลพระเกจิอาจารย์ ทั่วไทย
พุทธศิลป์ในประเทศไทย
ข่าว องค์พ่อจตุคาม
ข่าวสารพระเครื่อง
ซื้อ-ขายจตุคามรามเทพ
ซื้อ-ขายพระเครื่อง
ซื้อขายลูกปัด-หินทิเบต-ของเก่า
ถาม-ตอบเกี่ยวพระเครื่อง
กะฉ่อน กับ สื่อหนังสือพิมพ์
กะฉ่อน กับ สื่อหนังสือพระเครื่อง
Email
Password
 


สมัครสมาชิก | ลืมระหัสผ่าน

ตะกรุดสาริกาของู พระอาจารย์ป้อม
watnongmuang.com
  พระยอดนิยม


หน้าแรก | เว็บบอร์ด | พระเครื่อง | เพื่อน MSN | ฝากรูปฟรี | ทีวีออนไลน์ | เกมส์ | เทคโนโลยี | หนังใหม่ | คลิปวิดีโอ | เพศศึกษา | กะฉ่อนพาเที่ยว | กะฉ่อนพากิน | นางแบบ | มือถือ | ไดอารี | พิตตี้ | ทีมงานกะฉ่อน.คอม