พุทธศิลป์ในประเทศไทย
  นักโบราณคดีและนักประวัติศาสตร์ศิลป์ให้ความสำคัญกับพุทธศิลป์ หรือ ศิลปะของพระพุทธรูปในสมัยต่าง ๆ ว่าเป็นสิ่งบ่งบอกรอยอารยธรรมและสะท้อนวัฒนธรรม สังคม การปกครองและคติความเชื่อในแต่ละยุคสมัยได้เป็นอย่างดี
                การเรียนรู้พุทธศิลป์เป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้ามเป็นอันขาดหากรักที่จะศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับพระเครื่อง พระบูชา หรือจะก้าวเข้าสู่วงการพระเครื่อง พระบูชา
                คอลัมน์ “พระเครื่องเมืองไทย” ขอนำสาระน่ารู้เกี่ยวกับพุทธศิลป์ในประเทศไทยมาเสนอต่อท่าน
พุทธศิลป์ได้จำแนกตามยุคสมัยต่าง ๆ  ดังนี้
ศิลปะยุคทวาราวดี  พบที่บริเวณภาคกลางของประเทศไทย
ศิลปะยุคศรีวิชัย  พบที่บริเวณภาคใต้
ศิลปะยุคลพบุรี  พบที่บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน)
ศิลปะยุคเชียงแสน-ล้านนา  พบบริเวณภาคเหนือตอนบน
ศิลปะยุคสุโขทัย  พบที่บริเวณภาคเหนือตอนล่างและภาคกลางตอนบน
ศิลปะยุคอู่ทอง  พบที่บริเวณภาคกลาง
ศิลปะยุคอยุธยา  พบที่บริเวณภาคกลาง               
ศิลปะยุครัตนะโกสินทร์  พบที่บริเวณภาคกลางของประเทศไทย
 
 
ในทางโบราณคดีแล้ว มีคำกล่าวกันว่า พระพุทธรูปที่ปรากฎในประเทศไทย หากต่างยุคกันแล้ว พุทธลักษณะจะเป็นตัวบอกถึงยุคได้  หรือแม้แต่หน้าตา จะมีความแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัด  ดังนั้นในทางโบราณคดีเพียงเห็นหน้าพระพุทธรูปก็บอกถึงยุคได้แล้ว  บางยุคพระพุทธรูปจะมีหน้าตาอวบอิ่ม เนื่องจากคนยุคนั้นบ้านเรือนสงบสุข  บางยุคหน้าตาดุดัน เนื่องจากอยู่ในยุคแผ่กระจายอำนาจ  หรือบางยุคพระพุทธรูปหน้าตาผอมเรียว เนื่องจากบ้านเมืองอยู่ในภาวะสงคราม.........
 
พุทธศิลป์ยุคทวาราวดี  Dvaravati Art
          ยุคทวาราวดี จะอยู่ในราวพุทธศตวรรษที่ 8-9  ถือเป็นยุคต้น ๆ ที่พระพุทธศาสนาเข้ามาในประเทศไทย  พระพุทธรูปส่วนใหญ่จะนิยมสร้างด้วยสำริด(Bronz) หรือหินจากภูเขา  รวมถึงนิยมสร้างรูปสัญญลักษณ์ตัวแทน เช่น กงล้อแห่งวัฐฎะสงสาร ( Whell of Law )
พุทธศิลป์ยุคศรีวิชัย  Srivijaya Art
          ในยุคนี้จะมีอายุอยู่ระหว่างพุทธศตวรรษที่ 9-10  พระพุทธรูปยุคนี้นิยมสร้างโดยใช้สำริด(Bronze) หินทราย และดิน
 
พุทธศิลป์ยุคลพบุรี  Lopburi Art
          ศิลปะของยุคนี้จะมีอายุอยู่ราวพุทธศตวรรษที่ 7-13  พระพุทธรูปยุคนี้นิยมสร้างจากสำริด(Bronze) หรือหินทราย เป็นต้น
พุทธศิลป์ยุคเชียงแสน-ล้านนา Chiang Saen-Lanna Art
          ศิลปะในยุคนี้อยู่ในราวพุทธศตวรรษที่ 15-17  พระพุทธรูปส่วนใหญ่นิยมสร้างจากสำริด  สำหรับพระพุทธรูปในยุคนี้ที่มีชื่อเสียงในปัจจุบัน เช่น  พระพุทธสิหิงค์