ยินดีต้อนรับ ( เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก )


watnongmuang.com

FAN PAGE!!

> สุดยอดพระคณาจารย์๘ จังหวัด, เป็นหนังสือรางวัลที่จะมอบให้กับผู้ชนะเลิศการประกวดพระแต่ละรายการ
Witwatarun
โพสต์ Jul 30 2007, 01:55 AM
โพสต์ #1


Advanced Member
***

กลุ่ม : ผู้ดูแลระบบ
โพสต์ : 1,020
เป็นสมาชิกเมื่อ : 29-June 07
หมายเลขสมาชิก : 3สุดยอดพระคณาจารย์๘ จังหวัด


"สุดยอดพระคณาจารย์ ๘ จังหวัด" เป็นหนังสือรางวัลที่จะมอบให้กับผู้ชนะเลิศการประกวดพระแต่ละรายการในงานประกวดพระขอ
ง ตำรวจภูธรภาค๗ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๐

ณ หอประชุมชุณหะวัณ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ อ.สามพรานจ.นครปฐมโดยมี พล.ต.ท.วรพงษ์ชิวปรีชา ผบช.ภ.๗ เป็นประธานดำเนินงาน

งานประกวดพระของตำรวจภูธรภาค๗ ที่จัดขึ้นนี้ เพื่อการอนุรักษ์พุทธศิลป์ไทย ส่งเสริมปลุกจิตสำนึกให้ประชาชนศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมในทางพุทธศาสนา สร้างความสามัคคีในหมู่ประชาชน ทั้งในท้องถิ่นและทั่วไป และเพื่อจัดหารายได้ให้ข้าราชการตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บ และเสียชีวิตในการปฏิบัติหน้าที่ ตลอดจนนำไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนางานตำรวจ ในด้านการป้องกันปราบปรามให้มากยิ่งขึ้น

การจัดทำหนังสือเล่มนี้ชมรมพระเครื่องท่าพระจันทร์เป็นหัวแรงสำคัญในการรวบรวมและเรี
ยบเรียงโดยมีบุคคลที่เกี่ยวข้อง เช่น ตี๋เหล้าท่าพระจันทร์ ประธานชมรมพระเครื่องท่าพระจันทร์ อ้วนนครปฐม วัฒน์ บางแค และยี่บางแค รวมทั้งตัวผมเองโดยได้รวบรวมและเก็บภาพวัตถุมงคลชนิดต่างๆ ของพระคณาจารย์ใน ๘ จังหวัด จากสมาชิกของชมรมโดยเฉพาะ จาก ยี่บางแค ซึ่งได้เก็บภาพพระมาตั้งแต่เข้าสู่วงการพระเครื่องและต้องบอกว่าโอกาสที่จะเห็นของจร
ิงนั้น เป็นเรื่องที่ยากมากๆ

ในจำนวน๘ จังหวัด ซึ่งประกอบด้วย นครปฐมสุพรรณบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดที่มีพระคณาจารย์ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดต้องยกให้จ.นครปฐมมีพระคณาจารย์ที่ส
ำคัญถึง๑๔ รูป

ประกอบด้วย๑.หลวงปู่นาค วัดห้วยจระเข้ ๒.หลวงพ่อทา วัดพะเนียงแตก ๓.หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว ๔.เจ้าคุณโชติ วัดพระปฐมเจดีย์ ๕.หลวงพ่อห้อย วัดหอมเกร็ด ๖.หลวงพ่อชื่น วัดท่าพูด ๗.หลวงพ่อแช่ม วัดตาก้อง ๘.หลวงพ่อน้อย วัดศีรษะทอง ๙.หลวงพ่อน้อย วัดธรรมศาลา ๑๐.หลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว ๑๑.หลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม ๑๒.หลวงพ่อห่วง วัดท่าใน ๑๓.หลวงพ่อเต๋ คงทอง วัดสามง่าม และ ๑๔.หลวงพ่อเพิ่ม วัดสรรญเพชร

อย่างไรก็ตามแม้ว่า จ.สุพรรณบุรีจะมีพระคณาจารย์มากกว่าจ.นครปฐมแต่ด้วยเหตุที่ว่าจ.สุพรรณบุรี มีการขุดพบพระกรุที่สำคัญๆ จำนวนมาก โดยเฉพาะ พระผงสุพรรณซึ่งเป็นหนึ่งในพระชุดเบญจภาคีเมื่อมาเปรียบเทียบกันแล้ว เซียนพระและคนทั่วๆ ไป จะรู้จักพระกรุมากกว่าพระคณาจารย์

สุดยอดพระคณาจารย์ของจ.สุพรรณบุรี อันเป็นที่รู้จักกันดีมี๑๕ รูป ประกอบด้วย ๑.หลวงพ่อพ่อเนียม วัดน้อย ๒.หลวงพ่อโหน่ง วัดคลองมะดัน (วัดอัมพวัน) ๓.หลวงพ่อสอน วัดป่าเลไลยก์ ๔.หลวงพ่อเหนี่ยง วัดสองพี่น้อง ๕.หลวงพ่อเปี้ยน วัดโพธาราม ๖.หลวงพ่อพริ้ง วัดวรจันทร์ ๗.หลวงพ่อสมบุญ วัดยางยี่แส ๘.หลวงพ่อท้วม วัดไชนาวาส ๙.หลวงพ่อโบ้ย วัดมะนาว ๑๐.หลวงพ่อไข่ วัดบางเลน ๑๑.หลวงพ่อมุ่ย วัดดอนไร่ ๑๒.หลวงพ่อแดง วัดทุ่งคอก ๑๓.หลวงปู่คำ วัดหน่อพุทธางกูร ๑๔.หลวงพ่อครื้น วัดสังโฆ และ๑๕.หลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว

จ.เพชรบุรีมีพระคณาจารย์ที่สำคัญ๑๓ รูป ประกอบด้วย ๑.หลวงพ่อฉุย วัดคงคาราม ๒.หลวงพ่อโสก วัดปากคลองบางครก ๓.หลวงพ่อแช่ม วัดนายาง ๔.หลวงพ่อทองสุข วัดโตนดหลวง ๕.หลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ ๖.หลวงพ่อเพลิง วัดหนองไม้เหลือง ๗.หลวงพ่อเยิ้ม วัดบางจาก ๘.หลวงพ่อแก้ว วัดหัวนา ๙.หลวงพ่อเจริญ วัดทองนพคุณ ๑๐.หลวงพ่อทอง วัดเขาประจิว ๑๑.หลวงพ่อจ้วน วัดเขารูปช้าง ๑๒.หลวงพ่อจ่าง วัดโค่งข่อย และ ๑๓.หลวงพ่อตัด วัดชายนา

จ.สมุทรสาครมีพระคณาจารย์ที่สำคัญ๑๐ รูป ประกอบด้วย ๑.หลวงพ่อรุ่ง วัดท่ากระบือ ๒.หลวงปู่รอด วัดบางน้ำวน ๓.หลวงปู่แขก วัดบางปลา ๔.หลวงพ่อเฮง วัดบ้านขอม ๕.หลวงพ่อเชย วัดเจษฎาราม ๖.หลวงพ่อแก้ว วัดนางสาว ๗.หลวงพ่อเปลี่ยน วัดชัยมงคล ๘.หลวงปู่แก้ว วัดช่องลม ๙.หลวงพ่อสุด วัดกาหลง และ ๑๐.หลวงพ่อทองอยู่ วัดใหม่หนองพะอง

จ.สมุทรสงครามมีพระคณาจารย์ที่สำคัญ๙ รูป ประกอบด้วย๑.หลวงพ่อแก้ว วัดพวงมาลัย ๒.หลวงพ่อบ่าย วัดช่องลม ๓.หลวงพ่องคง วัดบางกระพ้อม ๔.หลวงปู่อ้น วัดบางจาก ๕.หลวงพ่ออยู่ วัดบางน้อย ๖.หลวงปู่ช่วง วัดปากน้ำ ๗.หลวงปู่ใจ วัดเสด็จ ๘.หลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี และ ๙.หลวงพ่อหยอด วัดแก้วเจริญ

จ.กาญจนบุรีมีพระคณาจารย์ที่สำคัญ๗ รูป ประกอบด้วย๑.หลวงปู่ยิ้ม วัดหนองบัว ๒.หลวงพ่อม่วง วัดบ้านทวน ๓.หลวงพ่อเปลี่ยน วัดใต้ ๔.หลวงปู่เหรียญ วัดหนองบัว ๕.หลวงพ่อพรต วัดศรีโลหะฯ ๖.หลวงพ่อสาย วัดท่าขนุน และ ๗.หลวงพ่ออุตตมะ วัดวังก์วิเวการาม

จ.ราชบุรีมีพระคณาจารย์ที่สำคัญ๖ รูป ประกอบด้วย ๑.พระพุทธวิริยากร (จิตร) วัดสัตตนารถ ๒.หลวงปู่เทียน วัดป่าไก่ ๓.หลวงพ่อห้อง วัดช่องลม ๔.หลวงพ่อชุ่ม วัดท่ามะเดื่อ ๕.หลวงพ่อฟัก วัดบ้านโป่ง และ ๖.หลวงพ่อปล้อง วัดหลุมดิน

จ.ประจวบคีรีขันธ์พระคณาจารย์ที่สำคัญมี๖ รูป ประกอบด้วย หลวงปู่นาค วัดหัวหิน หลวงปู่เปลี่ยน วัดเกาะหลัก หลวงพ่อหว่าง วัดปากคลองปราณบุรี หลวงพ่อท้วม วัดเขาโบสถ์ หลวงปู่คำ วัดหนองแก หลวงพ่อยิด วัดหนองจอก

สำหรับผู้ที่ครอบครองพระเครื่องและวัตถุของพระคณจารย์ที่กล่าวมาทั้งหมด ๘ จังหวัด ขอให้เก็บรักษาไว้ให้เป็นอย่างดี ด้วยเหตุที่ว่า เป็นพระที่มีพุทธคุณและมากด้วยราคา เป็นที่แสวงหาของเซียนพระทั้งส่วนกลางและต่างจังหวัด อย่างเช่น พระปิดตาเมฆพัด หลวงปู่นาค วัดห้วยจระเข้ จ.นครปฐม ถือว่าเป็นพระปิดตาอันดับ ๑ ของนครปฐมและอันดับ๑ ของประเทศในบรรดาเนื้อเมฆพัดทั้งหลาย--------------------
Go to the top of the page
 
+Quote Post

โพสต์ในหัวข้อนี้


Reply to this topicStart new topic
มี 1 คน กำลังอ่านหัวข้อนี้ (บุลคลทั่วไป 1 คน และ 0 สมาชิกที่ไม่เปิดเผยตัว)
สมาชิก 0 คน คือ :

 
บทพิสูจน์ความลี้ลับของวิชาเข็มทอง

watnongmuang.com

Lo-Fi Version ขณะนี้เวลา : 24th April 2018 - 01:35 PM