ตำราดูไฝ บอกนิสัยและอนาคต -7

61. ไฝที่ต้นคอ (หญิง)
คำทำนาย
หากเป็นหญิง มีสติปัญญาปานกลาง มีความเพียรพยายามอุตสาหะเป็นอย่างมากต้องทำงานหนัก เพราะชีวิตที่เกิดมาไม่ค่อย สบายนัก เป็นคนที่อ่อนน้อมถ่อมตน พอใจในสิ่งที่ตนมี จะประสบกับความสำเร็จในภายหลัง รับราชการไม่ดี ประกอบอาชีพค้า ขายจึงจะดี เนื้อคู่เป็นคนที่อยู่ใกล้ ๆ กัน62. ไฝที่คอ (ชาย-หญิง)
คำทำนาย
จะเป็นหญิงหรือชายก็ตาม เป็นคนที่มีสติปัญญาดี สามารถแก้ปัญหาที่เป็นอุปสรรคได้อย่างรวดเร็ว และเป็นคนที่เข้าใจผู้อื่นได้ เป็นอย่างดี มีความ เป็นคนสุภาพอ่อนน้อม จะพบแต่ความสุขและสมหวังในภายหลัง มีคู่ครองที่ขยันขันแข็ง และเป็นแรงที่ช่วยสนับสนุนกันมุ่งสู่ความ เจริญด้วยดี63. ไฝที่ท้ายทอย (ชาย-หญิง)
คำทำนาย
ไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชายก็ตาม เป็นคนที่ยึดถือคุณธรรมเป็นประมาณ และเป็นคนที่กล้าสู้กับความเป็นจริง กล้าเผชิญกับอุปสรรค ทุกรูปแบบที่จะเข้ามาหา เป็นที่ชื่นชมของคนทั่วไป แต่จะต้องยืนบนลำแข้งของตนเองเท่านั้นไม่มีใครช่วยเหลือ ต้องพยายามเอง และเป็นคนที่อาภัพคู่64. ไฝที่โคนผม (ชาย-หญิง)
คำทำนาย
จะเป็นหญิงหรือชายก็ตาม หากไฝเป็นสีดำ จะโดดเด่นในเรื่องของเงินทองทรัพย์สิน แต่จะเสื่อมถอยในเรื่องของชื่อเสียง แต่ถ้า หากเป็นไฝสีดำจางๆ หรือสีน้ำตาล จะเป็นคนที่โดดเด่นในเรื่องเกียรติยศและชื่อเสียง มีคนชื่นชมให้ความเครารพนับถือเป็นอัน มาก แต่ทางด้านการเงินไม่ค่อยดี65. ไฝที่ใบหู (ชาย)
คำทำนาย
หากเป็นชาย เป็นคนที่มีความอดทนมีความเพียรพยายามเป็นอย่างมาก มีสติปัญญาเฉลียวฉลาด กล้าได้กล้าเสีย เป็นคนใจถึง เข้าใจสิ่งรอบตัวมีฐานะมั่นคงปานกลาง มีความสุขตามฐานะของตน เป็นคนที่มีดวงชะตาที่ดีมาก และมีพรสวรรค์สามารถหาคู่ ครองได้ง่าย และมีคู่ครองหลายคน


66. ไฝที่ใบหู (หญิง)
คำทำนาย
หากเป็นหญิง เป็นคนที่หลักแหลมเฉลียวฉลาด มีน้ำใจต่อคนอื่น และมีความเชื่อมั่นในตนเองสูง เป็นคนที่มีโชคและวาสนาดี ไม่ ทุกข์ยากลำบากพบแต่ความสุข และความเจริญรุ่งเรือง ถือเกียรติและศักดิ์ศรีเป็นประมาณ สมหวังในสิ่งที่ตนมุ่งหวัง มีคู่ครองที่ มีฐานะดีและการศึกษาที่ดีกว่าตน


67. ไฝที่ติ่งหู (ชาย-หญิง)
คำทำนาย
จะเป็นชายหรือหญิงก็ตาม เป็นคนมีความเพียรพยายามมีสติปัญญา ได้รับแรงสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่ จึงประสบกับความ สำเร็จได้อย่างรวดเร็วตำแหน่งหน้าที่การงานก้าวหน้า และมีเกียรติยศชื่อเสียงปรากฏให้สังคมยอมรับ มีบริวารดีที่ซื่อสัตย์ และมีคู่ รักเป็นแรงสนับสนุนได้เป็นอย่างดี


68. ไฝที่หลังใบหู (ชาย-หญิง)
คำทำนาย
จะเป็นหญิงหรือชายก็ตาม เป็นคนมีสติปัญญามีความสามารถ แต่ก็เป็นคนที่อารมณ์ร้อนและหยิ่งทรนงตนเกินไป ทำให้มีข้อ บกพร่องในตนเองชอบความอิสระเสรี และชอบการผจญภัย ใช้ชีวิตในการท่องเที่ยวไปในที่ต่าง ๆ มีคู่ต่างชาติ และสามารถนำ ตนไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ในที่สุด


69. ไฝในรูหู (ชาย-หญิง)
คำทำนาย
จะเป็นหญิงหรือชายก็ตาม เป็นคนที่เฉลียวฉลาด มีปฏิภาณไหวพริบดี รู้ทันคน มีความละเอียดอ่อน แต่เวลาโมโหควบคุม อารมณ์ไม่ค่อยอยู่ และเป็นคนที่ถือเกียรติและศักดิ์ศรีเป็นประมาณ ลำบากไม่นานก็จะมีแต่ความสุขสมหวัง และมีความเจริญ ก้าวหน้าในหน้าที่การงานตามลำดับ70. ไฝที่ซอกหูข้างขวา (ชาย-หญิง)
คำทำนาย
เป็นหญิงหรือชายก็ตาม มีความละเอียดถี่ถ้วน บางครั้งดู ๆ แล้วก็เหมือนกับคนที่จู้จี้จุกจิก อารมณ์ร้อน แต่ก็มีสติปัญญาไหวพริบดี เป็นคนที่ยึดมั่นใน เกียรติยศและชื่อเสียง และมีวาสนาดียิ่ง ๆ ขึ้นไป ประสบสมหวังแต่ความสุขและความเจริญ เนื้อคู่เป็น ญาติกันหรือมีความรู้เท่าเทียมกันขอขอบคุณข้อมูลจาก มหาหมอดูดอทคอม